Regulamin wizyty

Wchodzi w życie od dnia 9.12.2023

 1. Pacjent rozpoczyna wizytę o ustalonej godzinie (+/- 5 min)
 2. Koszt pierwszej i każdej kolejnej wizyty to 230 zł.
 3. Czas trwania wizyty to 45-60 minut.
 4. W przypadku dłużej trwających wizyt może zostać naliczona dodatkowa opłata.
 5. Wysokość zadatku to 50 zł.
 6. Zadatek jest formą rezerwacji terminu wizyty.
 7. Zadatek w wysokości 50 zł jest zwracany pacjentowi podczas ostatniej wizyty.
 8. Jeżeli zadatek nie zostanie opłacony na 12 godzin przed wizytą – wizyta uważana jest za odwołaną przez pacjenta.
 9. Zadatek należy wpłacić na konto niezwłocznie po telefonicznym umówieniu wizyty, w tytule wpisując dopisek „zadatek”. Dane konta gabinetu: Jakub Czaja Bodywork, Numer konta: 49 1140 2004 0000 3102 8380 4166
 10. W przypadku, gdy pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę, należy ją wcześniej odwołać lub przełożyć na inny termin, by mógł skorzystać z tego terminu inny Pacjent.
 11. Terminy wizyt powinny być odwoływane do 12 godzin przed planowaną wizytą tylko poprzez wysłanie SMS na nr tel. Gabinetu (665-653-833)
 12. W przypadku nieodwołania lub odwołania ale ze zbyt krótkim wyprzedzeniem zadatkowej wizyty – zadatek ten przepada.
 13. W przypadku odwołania wizyty na 12 godzin przed terminem całość kwoty zadatku zostaje zwrócona pacjentowi na numer konta z którego dokonał przelewu.
 14. W szczególnych wypadkach takich jak: choroba lub wypadek pacjent nie ponosi odpowiedzialności za nieodwołaną wizytę.
 15. Zadatek jest możliwy do odebrania przez pacjenta przez 6 miesięcy od ostatniego spotkania. Po tym czasie ulega utracie.
 16. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
 17. Na zabiegi (ćwiczenia grupowe, terapię manualną, masaże lecznicze) pacjent powinien przygotować wygodny strój sportowy obuwie zamienne oraz własny ręcznik.
 18. W przypadku spóźnienia pacjenta zabiegi mogą nie zostać wykonane lub skracamy je o czas spóźnienia.
 19. W przypadku opóźnienia lub odwołania wizyty wynikającego z winy Centrum lub Rejestracji wszystkie zabiegi, na które pacjent był umówiony z pewnością zostaną wykonane lub jeżeli były wcześniej opłacone to opłata zostaje zwrócona.
 20. Zgłaszając się na umówiony termin pacjent reguluje płatność przed zabiegiem wg cennika dostępnego na stronie www.jakubczaja.pl
 21. W Gabinecie akceptowane są wpłaty gotówkowe, płatność kartą na terminalu płatniczym oraz przelewy natychmiastowe.
 22. Przed rozpoczęciem zabiegu pacjent potwierdza regulamin własnoręcznym podpisem.

Rezerwując wizytę w rezultacie akceptujesz Regulamin wizyty w Gabinecie Masażu Jakub Czaja Bodywork w Mielcu.